Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Историјат

  Управа за игре на срећу основана је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" број 88/2011, 93/2012 -др. закон, 30/2018 и 95/2018), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

  Управа је почела са радом 01. марта 2019. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

  Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године) ступио je на снагу 11.03.2020. године, а примењује се од 11.04.2020. године.

  Одредбама овог Закона Управа за игре на срећу самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

  Седиште Управе за игре на срећу је у Београду, Омладинских бригада број 1.


  У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за посебне игре на срећу по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу - клађење.

  Година Укупно Број
  приређивача
  аутомати
  Број
  приређивача
  кладионице
  Број
  приређивача
  онлине
  2005 4,674,542,674.00 75 34 -
  2006 3,942,612,135.32 81 35 -
  2007 3,762,489,708.92 86 35 -
  2008 4,765,830,309.43 96 34 -
  2009 4,462,138,604.88 91 28 -
  2010 4,656,817,301.85 79 23 -
  2011 4,346,027,533.64 68 22 -
  2012 4,699,671,699.63 67 22 -
  2013 4,840,933,594.63 62 19 -
  2014 5,276,170,784.94 67 19 -
  2015 5,525,020,153.23 62 19 4
  2016 5,958,393,977.76 64 18 11
  2017 6,786,619,505.40 61 18 11
  2018 7,731,156,655.74 61 18 11
  2019 8,451,003,659.38 62 20 13
  2020 9,506,765,826.00 61 20 17

  У табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2019. и 2020. годину из надлежности Управe за игре на срећу

  Година 2019 2020 2020/2019 (%)
  Накнада за посебне игре на срећу у играчницама 128,073,911.85 137,553,246.50 + 7.40
  Накнада за посебне игре на срећу на аутоматима 3,106,131,475.71 3,583,970,200.78 + 15.38
  Накнада за посебне игре на срећу - клађење 2,036,537,022.69 2,098,189,500.55 + 3.03
  Накнада посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације 1,419,358,044.83 2,038,179,103.37 + 43.60
  Укупно накнаде од посебних игара на срећу 6,744,828,880.90 7,915,661,578.23 + 17.36
  Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама 54,728,425.82 57,769,527.03 + 5.56
  Накнаде од класичних игара на срећу 1,706,174,778.48 1,591,104,247.90 - 6.74
  Укупно накнаде 8,451,003,659.38 9,506,765,826.13 + 12.49

  Графикон промена 2020/2019

  Година УКУПАН ИЗНОС НАКНАДА /посебне и класичне игре на срећу/
  2019 8,451,003,659.38
  2020 9,506,765,826.00
  2020/2019 + 12.49%

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета