Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Историјат

  Управа за игре на срећу образована је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" број 84/2004 од 24.јула 2004. године који је ступио на снагу 25. Јула 2004. године), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

  Управа је почела са радом 01. јануара 2005. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

  Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године) ступио je на снагу 02.12.2011. године.

  Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012) који је ступио на снагу дана 6. Октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона Пореска управа - Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу, преузима надлежности Управе за игре на срећу које та управа има према Закону о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11).

  Седиште Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу, за област игара на срећу је у Београду, Омладинских бригада 1.

  У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за посебне игре на срећу по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу - клађење.

  Година Укупно Број приређивача
  Аутомати
  Број приређивача
  Кладионице
  2005 4,674,542,674.00 75 34
  2006 3,942,612,135.32 81 35
  2007 3,762,489,708.92 86 35
  2008 4,765,830,309.43 96 34
  2009 4,462,138,604.88 91 28
  2010 4,656,817,301.85 79 23
  2011 4,346,027,533.64 68 22
  2012 4,699,671,699.63 67 22
  2013 4,840,933,594.63 62 19
  2014 5,276,170,784.94 67 19
  2015 5,525,020,153.23 62 19
  2016 5,958,393,977.76 64 18
  2017 6,786,619,505.40 61 18

  У табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама посебних игара на срећу за 2016. и 2017. годину из надлежности Порескe управe - Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу

  Година 2016 2017 2017/2016 (%)
  Накнада за игре на срећу у играчницама 148,880,999.50 192,571,388.49 29.35
  Накнада за игре на срећу на аутоматима 2,465,734,771.69 2,641,659,328.47 7.13
  Накнада за игре на срећу - клађење 1,653,903,294.00 1,749,026,889.89 5.75
  Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама 74,026,353.06 108,189,011.18 46.15
  Накнада посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације( одобрење и приређивање) 236,503,508.18 528,287,783.92 123.37
  Укупно накнаде од посебних игара на срећу 4,579,048,926.43 5,219,734,401.95 13.99
  Накнаде од класичних игара на срећу 1,379,345,051.33 1,566,885,103.45 13.60
  Укупно накнаде 5,958,393,977.76 6,786,619,505.40 13.90

  Година УКУПАН ИЗНОС НАКНАДА /посебне и класичне игре на срећу/
  2016 5,958,393,977.76
  2017 6,786,619,505.40
  2017/2016 13.90%

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета