Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Извештаји

  Месечни обрачун накнаде за приређиваче посебних игара на срећу у играчницама МОН

  Месечни обрачун накнаде за приређиваче посебних игара на срећу у играчницама које учесници играју један против другог МОН 1

  Месечни извештај за свако уплатно исплатно место кладионице МОП

  Евиденција о промотивним жетонима ЕПЖ

  Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчници које учесници играју један против другог ДЕО 1

  Збир обрачунатог промета по аутомату ЗОП

  Евиденција месечног промета за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације остале игре ЕМПОИ

  Евиденција месечног промета за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације клађење ЕМПК

  Евиденција дневног промета за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације за остале игре на срећу ЕДПОИ

  Евиденција дневног промета за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације клађење ЕДПК

  Евиденција месечног промета за сваку врсту игре на срећу ЕМП

  Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчници ДЕО

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета