Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Јавни позив у поступку у спровођењу јавних набавки

  Четврта измена интерног плана набавки за 2019. годину

  Одлука о четртој измени интерног плана набавки за 2019. годину

  Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр.1.1.3/2019

  Извештај о јавним набавкама за III квартал 2019. године

  Извештај о јавним набавкама за II квартал 2019. године

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 2

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 1

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

  Друга измена плана набавки за 2019. годину

  Одлука о другој измени плана набавки за 2019. годину

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019

  Измена конкурсне документације ЈНМВ 1.2.3/2019

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

  Одлука о обустављању поступка ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Одлука о првој измени плана набавки за 2019. годину

  Прва измена плана набавки 12.09.2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.1/2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.2/2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.2.1/2019

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.1/2019

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2 2019

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.2/2019

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.2/2019

  Појашњењe br2 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2 2019.

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Појашњења у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.2 2019.

  Директива о начину обављања послова јавних набавки Управе за игре на срећу.

  Измена конкурснe документацијe.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.2/2019 – Набавка рачунарске опреме.

  Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.2.2/2019 - „Набавка услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.”

  Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.1/2019

  III Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  II Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  Позив за подношење понуда у отвореним поступку јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.1/2019

  Конкурсна документација за JN 1.2.1/2019.

  Усвојен план јавних набавки за 2019. годину

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета