Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Javni poziv u postupku u sprovođenju javnih nabavki

  Izmena plana nabavki od 13.1.2021. godine.

  Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za četvrti kvartal 2020. godine od 12.01.2021.

  Plan nabavki za 2021. godinu od 05.01.2021 godine

  DIREKTIVA O BLIŽEM UREĐENЈU PLANIRANЈA NABAVKI, SPROVOĐENЈA POSTUPAKA NABAVKI I PRAĆENЈA IZVRŠENЈA UGOVORA O NABAVKAMA od 04.01.2021. godine

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti broj 6/2020 od 24.11.2020 godine

  Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 17.11.2020 godine

  Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 05.11.2020 godine

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 05.11.2020 godine

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 1.1.7-2020 od 30.10.2020 godine

  Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6-020 od 29.10.2020 godine

  Konkursna dokumentacija za JNMV 6-2020 od 29.10.2020 godine

  Odluka o dodeli ugovora za Javnu Nabavku JNOP 1.1.7/2020 od 21.09.2020 godine

  Poziv za podnošenje ponuda JNOP 1.1.7/2020 od 21.09.2020 godine

  Konkursna dokumentacija JNOP 1.1.7/2020 od 21.09.2020 godine

  Odluka o dodeli ugovora za JNOP2/2020 - Nabavka 5(pet) licenci

  Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za drugi kvartal 2020. godine

  Duga izmena plana nabavki za 2020. godinu

  Odluka o dodeli ugovora nakon žrebanja za Javnu Nabavku JNMV 02/2020

  Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za Javnu Nabavku JNOP 02/2020 - Nabavka 5 licenci

  Konkursna dokumentacija JNOP 2020 30.06 - WORD

  Konkursna dokumentacija JNOP 2020 30.06 - PDF

  IZMENA KONK DOKUMENTACIJE JNOP 2 2020 30.06

  IZMENA KONK DOKUMENTACIJE JNOP 2 2020

  Poziv za podnosenje ponuda

  Konkursna dokumentacija JNOP 2020

  Poziv za podnošenje ponuda JNMV-usluga

  Konkursna dokumentacija za JNMV-putovanja

  Prva izmena plana nabavki za 2020. godinu

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1.1.1/2020 - "Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača"

  Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za prvi kvartal 2020. godine

  Odluka o dodeli Ugovora u postupku Javne Nabavke br. 1.1.1/2020 - "Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača"

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNOP 1.1.1/2020

  Ispravka tehničke greške u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku broj JN 1.1.1/2020 – „ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača“ koja se odnosi na Uređaj za zaštitu informaciono – komunikacione mreže – security gateway

  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.1.1./2020

  Ispravka tehničke greške u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku u otvorenom postupku – Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača, JN 1.1.1/2020 koja se odnosi na Model ugovora

  Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke dobara – “ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača” JN 1.1.1/2020

  Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara – “ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača” JN 1.1.1/2020

  Plan nabavki za 2020. godinu

  Odluka o donošenju plana nabavki za 2020. godinu

  Četvrta izmena internog plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o četvrtoj izmeni internog plana nabavki za 2019.godinu

  Odluka o dodeli ugovora u postupku JNMV br.1.1.3/2019

  Izveštaj o javnim nabavkama za III kvartal 2019. godine

  Izveštaj o javnim nabavkama za II kvartal 2019. godine

  Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.3/2019 Partija 2

  Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.3/2019 Partija 1

  Konkursna dokumentacija JNMV 1.1.3/2019 - Nabavka 20 licenci

  Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.1.3/2019 - Nabavka 20 licenci

  Druga izmena plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o drugoj izmeni plana nabavki za 2019. godinu

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019

  Izmena konkursne dokumentacije JNMV 1.2.3/2019.

  Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme 30.10.2019 Ponovljeni postupak

  Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme 30.10.2019 Ponovljeni postupak

  Odluka o obustavljanju postupka JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

  Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

  Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

  Odluka o prvoj izmeni plana nabavki za 2019.godinu

  Prva izmena plana nabavki 12.9.2019

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.1.1.1/2019

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.1.1.2/2019

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.1.2.1/2019

  Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.1.1/2019

  Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, JNMV 1.1.1/2019 – Nabavka automobila.

  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.1/2019 – Nabavka automobila.

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.2 2019

  Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke br.1.1.2. 2019

  Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.2. 2019

  Pojašnjenje br2 u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1.1.2 2019

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude i izmene konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 1.1.2 2019

  Direktiva o nacinu obavljanja poslova javnih nabavke Uprave za igre na sreću.

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti JNMV1.1.2/2019 - Nabavka računarske opreme.

  Izmena konkursne dokumentacije.

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – popunjen.

  Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, JNMV 1.1.2/2019 – Nabavka računarske opreme.

  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.2/2019 – Nabavka računarske opreme.

  Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednostibroj JNMV 1.2.2/2019 - „Nabavka usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.”

  Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga -Usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga -Usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

  III Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

  II Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

  Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga br. ЈN 1.2.1/2019

  Konkursna dokumentacija за JN 1.2.1/2019.

  Usvojen plan javnih nabavki za 2019. godinu

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa