Uprava za igre na sreću

eRIS

Elektronski registar igara na sreću

Opšti podaci o lokacijama

Pretraživanje baze priređivača igara na sreću

Podaci su ažurni zaključno sa 14.02.2020. godine.