Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Надлежности Управе

  Члан 12. Закона о играма на срећу

  Управа обавља следеће послове:
  1. утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
  2. даје сагласност на одлуку Државне лутрије Србије о приређивању класичне игре на срећу;
  3. спроводи поступак јавног позива за давање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са поступком давања дозволе, припрема нацрт акта Владе о давању и одузимању дозволе и обавља друге стручне послове у вези са давањем и одузимањем дозволе;
  4. даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу;
  5. утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;
  6. врши контролу плаћања накнада за све игре на срећу;
  7. врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
  8. припрема предлог уговора о међусобним правима и обавезама о приређивању класичних игара на срећу, који се закључује са Државном лутријом Србије;
  9. даје одобрење за промену простора у коме ће се приређивати игре на срећу у играчници, аутомат клубу, односно кладионици;
  10. даје и одузима одобрење за држање ризико депозита за осигурање исплата добитака у складу са овим законом;
  11. даје дозволе за промотивне жетоне који се не могу откупити новцем;
  12. одређује свог представника у комисијама за извлачење, односно утврђивање добитака у класичним играма на срећу;
  13. издаје посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, аутомат клуб или кладионицу;
  14. издаје налепнице за аутомате и столове;
  15. учествује у припреми прописа из своје надлежности;
  16. одобрава промену места или дана извлачења добитака, у складу са овим законом;
  17. води евиденције о пословима из своје надлежности;
  18. обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета