Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Nadležnosti Uprave

  Član 12. Zakona o igrama na sreću

  Uprava obavlja sledeće poslove:
  1. utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;
  2. daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;
  3. sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole, priprema nacrt akta Vlade o davanju i oduzimanju dozvole i obavlja druge stručne poslove u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;
  4. daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću;
  5. utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;
  6. vrši kontrolu plaćanja naknada za sve igre na sreću;
  7. vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
  8. priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;
  9. daje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati igre na sreću u igračnici, automat klubu, odnosno kladionici;
  10. daje i oduzima odobrenje za držanje riziko depozita za osiguranje isplata dobitaka u skladu sa ovim zakonom;
  11. daje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;
  12. određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka u klasičnim igrama na sreću;
  13. izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, automat klub ili kladionicu;
  14. izdaje nalepnice za automate i stolove;
  15. učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;
  16. odobrava promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka, u skladu sa ovim zakonom;
  17. vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti;
  18. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa