Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Обрасци

  Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за добијање одобрења за приређивање

  Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за промену броја аутомата и локација

  Посебне игре на срећу - клађење - захтев за добијање одобрења за приређивање

  Посебне игре на срећу - клађење - захтев за промену броја уплатно-исплатних места или кладионица

  Захтев за наградне игре у роби и услугама

  Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

  Образац ПУЈП

  Преглед уплатних рачуна и износ административних такси по поднесцима

  Захтев за издавање налепнице за означавање и регистрацију уређаја

  Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика столова за игре на срећу

  Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата за игре на срећу

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета