Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Друштвено одговорно приређивање

  Члан 6. Закона о играма на срећу

  Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности код учесника у играма на срећу и ка заштити података о личности учесника у играма на срећу.

  Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања малолетних лица у играма на срећу.

  Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу, пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.

  У случају приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, запосленима у смислу става 3. овог члана сматрају се запослени који имају контакт са учесницима у играма на срећу (нпр. кориснички сервис).

  Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100х80 сантиметара, на којем се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести зависности од игара на срећу. Када се игре на срећу приређују у киосцима, постер величине 50x40 сантиметара истиче се на спољној страни киоска.

  На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу мора постојати брошура-флајер са подацима наведеним у ставу 5. овог члана.

  Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин и у складу са важећом законском регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.

  Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину проспеката из става 5. овог члана.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета