Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Organizaciona šema

  Управа за игре на срећу- je u postupku realizacije projekta elektronskog nadzora, a po završetku i implementaciji kompletnog projekta stranica će se aktivirati.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa