Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

  • Друштвено одговорно приређивање

    Пријављивање (регистровани приређивачи)

    Упити

    Управа за игре на срећу - је у поступку реализације пројекта електронског надзора, а по завршетку и имплементацији комплетног пројекта страница ће се активирати.

    Провера тикета

    Пројекти ЕУ

    Анкета