Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Закони

  Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године - ступио на снагу 02.12.2011. године и 93/12 - др.закон од 28.09.2012. године - ступио на снагу 05.10.2012. године.)

  Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр.93/12 од 28.09.2012. године) ступио на снагу 05.10.2012. године.

  Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр.80/02..., и 108/13)

  Подзаконски акти су у поступку доношења.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета