Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Закони

  Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године, 93/12 - др.закон од 28.09.2012. године,30/18 и 95/18 од 08.12.2018. године.)

  Подзаконски акти су у поступку доношења.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета