Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Zaštita podataka o ličnosti

  „Saglasno odredbama čl. 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“, br. 87/2018), Uprava za igre na sreću donela je rešenje o imenovanju Jelene Božović kao lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su sledeći: Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, e-mail: lzzpol@uis.gov.rs , broj telefona: 011/311-72-93 lok. 103."

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa