ОБАВЕШТЕЊЕ

10-10-2022

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 07.10.2022. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), донетo Упутство о измени и допуни Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу и пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

29-07-2022

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу у играчницама, посебних игара на срећу – клађење и посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 28.07.2022. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење („Службени гласник РС“,бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр.152/20) и Правилника о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара („Службени гласник РС“, бр.152/20) донетo Упутство о измени и допуни Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу и пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

09-02-2022

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче игара на срећу да је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 13 од 04.02.2022. године, објављен Правилник о изгледу и садржини постера са обавештењем, односно изгледом и садржином упозорења о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу уз одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности, који ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 12.02.2022. године.
У складу са чланом 3. став 11. наведеног правилника, постер прописаног изгледа и садржине графички припремљен за штампу у .pdf формату, можете преузети на интернет презентацији Управе за игре на срећу и Министарства здравља.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

01-11-2021

Приликом усклађивања пословања приређивача посебних игара на срећу у складу са чланом 138. Закона о играма на срећу (“Сл.гласник РС”, бр. 18/2020) пристигао је одређени број питања приређивача. Одговори могу да се виде овде као и у секцији Питања и одговори  у горњем менију сајта Управе.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

01-11-2021

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу у играчницама, посебних игара на срећу – клађење и посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 29.10.2021. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење („Службени гласник РС“,бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр.152/20) и Правилника о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара („Службени гласник РС“, бр.152/20) донетo Упутство о изменама и допунама Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу и пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

04-06-2021

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу у играчницама, посебних игара на срећу – клађење и посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 03.06.2021. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење („Службени гласник РС“,бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр.152/20) и Правилника о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара („Службени гласник РС“, бр.152/20) донето Упутство за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.

image

ОБАВЕШТЕЊЕ

04-06-2021

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу да су правна лица „Central point“ д.о.о. Београд и „Game lab“ д.о.о. Београд, решењем министра финансија овлашћени за поправку столова и аутомата за игре на срећу, на начин и по поступку који је прописан одредбама Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020) и подзаконским актима у области приређивања посебних игара на срећу.


     1. Central point doo:

         www.central-point.net

         centralpoint@sbb.rs

         Тел. + 381 11 3283-291

                 + 381 11 2928-774


     2. Game lab doo:

         game.lab.beograd@gmail.com

         Тел.  +381 62 460-374image

ОБАВЕШТЕЊЕ

01-06-2021

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу да је министар финансија донео решење којим је Математички факултет – Универзитета у Београду, овлашћен да обавља послове лабораторије на начин и по поступку који је прописан одредбама Закона о играма на срећу и подзаконским актима у области приређивања посебних игара на срећу.

Имајући у виду наведено, послове овлашћене лабораторије обављају Математички факултет – Универзитета у Београду и Војнотехнички институт у Београду при Министарству одбране.


      1. Војнотехнички институт:

          Ратка Ресановића 1, 11030 Београд, Србија

          http://vti.mod.gov.rs/infolab/

          infolab@vti.vs.rs

          Тел:    +381 11 250 83 08

          Факс: +381 11 250 84 74


      2. Математички факултет:

          Студентски трг 16, Београд, Србија

          http://ispitivanje.matf.bg.ac.rs/

          ispitivanje@matf.bg.ac.rs

          Tел:   +381 64 828 40 92
                      ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

17-03-2021

Управа за игре на срећу обавештава заинтересоване да су на сајту доступне усвојене измене и допуне правилника, и то: Правилник o изменама и допунама правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласники РС“ бр. 22/2021) и Правилник о изменама и допунама правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу („Службени гласники РС“ бр. 22/2021.). Наведени правилници примењују се од 01. априла 2021. године.

image

ОБАВЕШТЕЊЕ

18-01-2021

Обавештавамо вас, да ће почев од 15.01.2021. године, у складу са Правилником о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласник РС“ бр. 152/20), који је ступио на снагу дана 26.12.2020. године, испитивање испуњености техничких и функционалних карактеристика столова и аутомата за игре на срећу обављати лабораторија овлашћена од стране министра финансија, односно Војнотехнички институт.


          Војнотехнички институт:

          Ратка Ресановића 1, 11030 Београд, Србија

          http://vti.mod.gov.rs/infolab/

          infolab@vti.vs.rs

          Тел: +381 11 250 83 08

          Факс: +381 11 250 84 74


                      ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

14-01-2021

Управа за игре на срећу обавештава заинтересоване да могу да погледају актуелну Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 151 од 15. децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021.) овде : Уредбе


                      ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

25-12-2020

Управа за игре на срећу обавештава заинтересоване да су на сајту доступна усвојена подзаконска акта за спровођење Закона о играма на срећу (“Службени гласник РС” 18/20 од 03.03.2020. године).


                      ОБАВЕШТЕЊЕ

Е-ДОСТАВА

16-11-2020

Управа за игре на срећу, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила је на Порталу еУправа доставу електронских решења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, клађење и преко средстава електронске комуникације, као и других потребних обавештења и аката. Ова услуга омогућава брзу, једноставну, поуздану и бесплатну доставу докумената.


Уколико приређивач жели да му се документа достављају електронским путем, неопходно је да се региструје на Порталу еУправа како би му се доделило Јединствено електронско сандуче – еСандуче и на тај начин омогућило коришћење услуге електронске доставе.


Приређивач који се регистровао на Порталу еУправа треба о томе да обавести Управу за игре на срећу на е-mail:igre.na.srecu@uis.gov.rs


Уколико електронски документ не буде преузет у року од 24h, достављање ће бити покушано поново, о чему ће у Јединственом електронском сандучету – еСандучету бити остављено обавештење. Када протекне 15 дана од дана остављања обавештења сматраће се да је електронски документ уручен.


Приређивачи који нису корисници Портала еУправа наведена решења добијаће на стандардни начин – преко јавног поштанског оператора.


У прилогу је упутство за регистрацију на Порталу еУправа. За сва додатна питања приређивач може да се обрати Канцеларији за ИТ и еУправу путем е-мејл адресе office@ite.gov.rs или преко портала еУправе https://euprava.gov.rs/kontakt
                      Е-ДОСТАВА

Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

07-05-2020

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 66 од 07. маја 2020. године.
Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС”, бр. 49/20 и 60/20).

Ову уредбу као и остале одлуке Владе Републике Србије можете пронаћи овде.

                      Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19