ПРАВИЛНИЦИ

 
Правилник о изгледу и садржини постера са обавештењем, односно изгледом и садржином упозорења о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу уз одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности („Службени гласник РС“, бр. 13)

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (“Сл. гласник 18/20)

Правилник o изменама и допунама правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова ("Службени гласник РС", бр.22/2021) – од 12/03/2021 године

Правилник o изменама и допунама правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.22/2021) – од 12/03/2021 године

Правилник о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу – клађење ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник o начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о ближим условима за чување трајне базе података о лицима која улазе у играчницу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по аутомату ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о промету за сваку врсту класичне игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

Правилник о врстама игара на срећу (каталог о врстама игара на срећу) ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

Правилник о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 15/01/2021

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњеност и потребних услова ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 15/01/2021


                      ПРАВИЛНИЦИ