КАКО ДО ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА

 

Преглед уплатних рачуна и износ административних такси по поднесцима

Образац ПУЈП

Захтев за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за добијање одобрења за приређивање

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за промену броја аутомата и локација

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за добијање одобрења за приређивање

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за промену броја уплатно-исплатних места или кладионица

Посебне игре на срећу у играчницама – захтев за промену броја столова за игре на срећу

Захтев за издавање налепнице за означавање и регистрацију уређаја

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата за игре на срећу

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика столова за игре на срећу


                      КАКО ДО ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА