УПРАВА

Историјат


Управа за игре на срећу основана је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

Управа је почела са радом 01. марта 2019. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године) ступио је на снагу 11.03.2020. године, а примењује се од 11.04.2020. године.

Одредбама овог Закона Управа за игре на срећу самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

Седиште Управе за игре на срећу је у Београду, Омладинских бригада број 1.


У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за игре на срећу у динарским износима по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу - клађење и игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

ГодинаУкупно

Број приређивача

аутомати

Број приређивача
кладионице
Број приређивача
online
2013 4,840,933,5956219

-

20145,276,170,785

67

19

-

20155,525,020,15362

19

4
20165,958,393,978641811
20176,786,619,505611811
20187,731,156,656611811
2019 8,451,003,659612012
20209,506,765,826612017
202112,843,786,483612021
2022
16,351,058.992
60
20
21


У следећој табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2021. и 2022. годину из надлежности Управe за игре на срећу

Врста накнаде

2021

(РСД)

2022

(РСД)

2022/2021

(%)

Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама63,565,575
125,522,720
97%
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима5,003,283,2366,662,941,586
34%
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење2,645,419,0453,058,146,920
16%
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације3,186,253,948
4,452,583,555
40%
Укупно накнаде од посебних игара на срећу10,898,521,80414,299,194,781
31%
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама185,738,381123,178,911
- 33%
Накнада од класичних игара на срећу1,759,526,2981,928,685,300
10%
УКУПНО НАКНАДЕ12,843,786,48316,351,058,992

28%

                      УПРАВА