КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

 
Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама КЛ-010-04-01 усвојена 11.01.2023 године

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-011-04-01 усвојене 11.01.2023 године

Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима КЛ-012-03-01 усвојена 11.01.2023 године

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење КЛ-14-03-01 усвојена 11.01.2023 године.

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-16-03-01 усвојена 11.01.2023 године.

Контролна листа наградне игре у роби и услугама 015-02-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа - класичне игре 017-01-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа - играчнице 013-01-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа игре на срећу на аутоматима - КЛ-012-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-011-03/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-010-03/01 усвојенa 28.12.2021 године


                      КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ