Обавештење Управе за игре на срећу

29-12-2023

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да се од среде 03.01.2024 године захтеви приређивача и други поднесци подносе преко писарнице на адреси Београд, улица Балканска бр. 53, где се налазе и пословне просторије Управе за игре на срећу.

image

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ

28-11-2023

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да ће се од петка 01.12.2023. године пословне просторије Управе налазити на новој адреси у Београду, улица Балканска број 53.


Захтеви приређивача и други поднесци се подносе, за сада, преко писарнице на досадашњој адреси Београд, улица Омладинских бригада број 1 (СИВ 3).


О свим будућим изменама, Управа за игре на срећу издаће благовремено обавештење.Управа за игре на срећу Републике Србије

image

ОБАВЕШТЕЊЕ

10-10-2022

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 07.10.2022. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), донетo Упутство о измени и допуни Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу и пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.
image

ОБАВЕШТЕЊЕ

29-07-2022

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу у играчницама, посебних игара на срећу – клађење и посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације да је дана 28.07.2022. године, на основу одредаба Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење („Службени гласник РС“,бр.152/20), Правилника о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр.152/20) и Правилника о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара („Службени гласник РС“, бр.152/20) донетo Упутство о измени и допуни Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу и пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу.
image

OBAVEŠTENJE

09-02-2022

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače igara na sreću da je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 13 od 04.02.2022. godine, objavljen Pravilnik o izgledu i sadržini postera sa obaveštenjem, odnosno izgledom i sadržinom upozorenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću uz odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti, koji stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 12.02.2022. godine.

U skladu sa članom 3. stav 11. navedenog pravilnika, poster propisanog izgleda i sadržine grafički pripremljen za štampu u .pdf formatu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za igre na sreću i Ministarstva zdravlja

image

OBAVEŠTENJE

01-11-2021

Prilikom usklađivanja poslovanja priređivača posebnih igara na sreću u skladu sa članom 138. Zakona o igrama na sreću (“Sl.glasnik RS”, br. 18/2020) pristigao je određeni broj pitanja priređivača. Odgovori mogu da se vide ovde kao i u sekciji Pitanja i odgovori u gornjem meniju sajta Uprave. 
image

OBAVEŠTENJE

01-11-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću u igračnicama, posebnih igara na sreću – klađenje i posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije da je dana 29.10.2021. godine, na osnovu odredaba Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje („Službeni glasnik RS“,br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br.152/20) i Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Službeni glasnik RS“, br.152/20) doneto Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću i prečišćen tekst Uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću.
image

OBAVEŠTENJE

04-06-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću u igračnicama, posebnih igara na sreću – klađenje i posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije da je dana 03.06.2021. godine, na osnovu odredaba Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje („Službeni glasnik RS“,br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br.152/20) i  Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Službeni glasnik RS“, br.152/20) doneto Uputstvo za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću.

image

OBAVEŠTENJE

04-06-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću da su pravna lica „Central point“ d.o.o. Beograd i „Game lab“ d.o.o. Beograd, rešenjem ministra finansija ovlašćeni za popravku stolova i automata za igre na sreću, na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020) i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.

     1. Central point doo:
         www.central-point.net
         centralpoint@sbb.rs
         Tel. + 381 11 3283-291
                + 381 11 2928-774

     2. Game lab doo:
         Tel.   +381 62 460-374

image

OBAVEŠTENJE

01-06-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću da je ministar finansija doneo rešenje kojim je Matematički fakultet – Univerziteta u Beogradu, ovlašćen da obavlja poslove laboratorije na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.
Imajući u vidu navedeno, poslove ovlašćene laboratorije obavljaju Matematički fakultet – Univerziteta u Beogradu i Vojnotehnički institut u Beogradu pri Ministarstvu odbrane.

      1. Vojnotehnički institut:
          Ratka Resanovića 1, 11030 Beograd, Srbija
          infolab@vti.vs.rs
          Tel:   +381 11 250 83 08
          Faks: +381 11 250 84 74

      2. Matematički fakultet:
         Studentski trg 16, Beograd, Srbija
          ispitivanje@matf.bg.ac.rs
          Tel:    +381 64 828 40 92

                      OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

17-03-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupne usvojene izmene i dopune pravilnika, i to: Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021) i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021.). Navedeni pravilnici primenjuju se od 01. aprila 2021. godine.
image

OBAVEŠTENJE

18-01-2021

Obaveštavamo vas, da će počev od 15.01.2021. godine, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasnik RS“ br. 152/20), koji je stupio na snagu dana 26.12.2020. godine, ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova i automata za igre na sreću obavljati laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, odnosno Vojnotehnički institut.

          Vojnotehnički institut:
          Ratka Resanovića 1, 11030 Beograd, Srbija
          infolab@vti.vs.rs
          Tel: +381 11 250 83 08
          Faks: +381 11 250 84 74

                      OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

14-01-2021

Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da mogu da pogledaju aktuelnu Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br.151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021.) ovde: Uredbe


                      OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

25-12-2020

Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupna usvojena podzakonska akta za sprovođenje Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS” 18/20 od 03.03.2020. godine).


                      OBAVEŠTENJE

E-DOSTAVA

16-11-2020

Uprava za igre na sreću, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućila je na Portalu eUprava dostavu elektronskih rešenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, klađenje i preko sredstava elektronske komunikacije, kao i drugih potrebnih obaveštenja i akata. Ova usluga omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu dokumenata.
Ukoliko priređivač želi da mu se dokumenta dostavljaju elektronskim putem, neophodno je da se registruje na Portalu eUprava kako bi mu se dodelilo Jedinstveno elektronsko sanduče – eSanduče i na taj način omogućilo korišćenje usluge elektronske dostave.
Priređivač koji se registrovao na Portalu eUprava treba o tome da obavesti Upravu za igre na sreću na e-mail: igre.na.srecu@uis.gov.rs
Ukoliko elektronski dokument ne bude preuzet u roku od 24h, dostavljanje će biti pokušano ponovo, o čemu će u Jedinstvenom elektronskom sandučetu – eSandučetu biti ostavljeno obaveštenje. Kada protekne 15 dana od dana ostavljanja obaveštenja smatraće se da je elektronski dokument uručen.
Priređivači koji nisu korisnici Portala eUprava navedena rešenja dobijaće na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.
U prilogu je uputstvo za registraciju na Portalu eUprava. Za sva dodatna pitanja priređivač može da se obrati Kancelariji za IT i eUpravu putem e-mejl adrese office@ite.gov.rs ili preko portala eUprave https://euprava.gov.rs/kontakt 


                      E-DOSTAVA

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

07-05-2020

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 66 od 07. maja 2020. godine.
Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20).
Ovu uredbu kao i ostale odluke Vlade Republike Srbije možete pronaći ovde.


                      Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19