KONTROLNE LISTE

 
Kontrolna lista (kancelarijski nadzor) - posebne igre na sreću na automatima KL-018-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (terenski nadzor) - posebne igre na sreću na automatima KL-019-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (kancelarijski nadzor) - posebne igre na sreću - klađenje KL-020-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (terenski nadzor) - posebne igre na sreću - klađenje KL-021-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (kancelarijski nadzor) - posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije KL-022-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (terenski nadzor) - posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije KL-023-02-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista - posebne igre na sreću u igračnicama kancelarijski nadzor KL-024-01/01 usvojena 12.06.2023 godine.

Kontrolna lista - posebne igre na sreću u igračnicama terenski nadzor KL-025-01/01 usvojena 12.06.2023 godine.

Kontrolna lista nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama (kancelarijski nadzor) KL- 026- 01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama (terenski nadzor) KL-027-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (kancelarijski nadzor) KL-028-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (terenski nadzor) KL-029-01-01 usvojena 05.02.2024. godine..

Kontrolna lista (društvena odgovornost) - posebne igre na sreću na automatima KL-030-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista (društvena odgovornost) - posebne igre na sreću – klađenje KL-031-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista Centralna evidencija stvarnih vlasnika – igračnice KL-032-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista Centralna evidencija stvarnih vlasnika – online KL-033-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista ograničavanje raspolaganja imovinom-igračnice KL-034-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista-ograničavanje raspolaganja imovinom-online KL-035-01-01 usvojena 05.02.2024. godine.

Kontrolna lista nagradne igre u robi i uslugama 015-02-02 od 28.12.2022 godine.

Kontrolna lista - klasične igre 017-01-02 od 28.12.2022 godine.


                      KONTROLNE LISTE