Administration

Историјат


Управа за игре на срећу основана је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

Управа је почела са радом 01. марта 2019. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године) ступио је на снагу 11.03.2020. године, а примењује се од 11.04.2020. године.

Одредбама овог Закона Управа за игре на срећу самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

Седиште Управе за игре на срећу је у Београду, Омладинских бригада број 1.


У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за посебне игре на срећу по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу - клађење.

ГодинаУкупно

Број приређивача

аутомати

Број приређивача
кладионице
Број приређивача
online

2011

 4,346,027,533.646822

-

2012 4,699,671,699.63

67

22

-

2013 4,840,933,594.636219

-

20145,276,170,784.94

67

19

-

20155,525,020,153.2362

19

4
20165,958,393,977.76641811
20176,786,619,505.40611811
20187,731,156,655.74611811
2019 8,451,003,659.38612012
20209,506,765,826.13612017


У следећој табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2019. и 2020. годину из надлежности Управe за игре на срећу

Врста накнаде20192020

2020/2019

(%)

Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама128,073,911.85137,553,246.50 + 7.40
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима3,106,131,475.713,583,970,200.78 + 15.38
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење2,036,537,022.692,098,189,500.55+ 3.03
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације1,419,358,044.832,038,179,103.37+ 43.60
Укупно накнаде од посебних игара на срећу6,744,828,880.907,915,661,578.23+ 17.36
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама54,728,425.8257,769,527.03+ 5.56
Накнада од класичних игара на срећу1,706,174,778.481,591,104,247.90- 6.74
УКУПНО НАКНАДЕ8,451,003,659.389,506,765,826.13

+ 12.49

                      Administration