Организациона структура

                            Графички приказ организационе структуре Управе за игре на срећу :

Директор - Зоран Гашић

image