Organizaciona struktura

                              Grafički prikaz organizacione strukture Uprave za igre na sreću :

Direktor - Zoran Gašić

image