How to get an approval

 

Преглед уплатних рачуна и износ административних такси по поднесцима

Образац ПУЈП

Захтев за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Захтев за престанак приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за добијање одобрења за приређивање

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за промену броја аутомата и локација

Захтев за престанак приређивања игара на срећу - аутомати

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за добијање одобрења за приређивање

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за промену броја уплатно-исплатних места или кладионица

Захтев за престанак приређивања игара на срећу - клађење

Посебне игре на срећу у играчницама – захтев за промену броја столова за игре на срећу

Захтев за издавање налепнице за означавање и регистрацију уређаја

Захтев за добијање овлашћења за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата за игре на срећу

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика столова за игре на срећу


                      How to get an approval