OTHER DOCUMENTS

 
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2022. годину

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-011-04-01 усвојене 11.01.2023 године

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама КЛ-010-04-01 усвојена 11.01.2023 године

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације теренски надзор КЛ-023-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације канцеларијски надзор КЛ-022-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење теренски надзор КЛ-021-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење канцеларијски надзор КЛ-020-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима теренски надзор КЛ-019-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима канцеларијски надзор КЛ-018-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Годишњи план инспекцијског надзора - 2023 година

Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима КЛ-012-03-01 усвојена 11.01.2023 године

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење КЛ-14-03-01 усвојена 11.01.2023 године.

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-16-03-01 усвојена 11.01.2023 године.

Контролна листа - играчнице 013-01-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа игре на срећу на аутоматима - КЛ-012-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-011-03/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-010-03/01 усвојенa 28.12.2021 године

Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора - 2022 година

Контролна листа - играчнице - КЛ-013-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа - игре на срећу - клађење - КЛ-14-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа игре на срећу у роби и услугама - КЛ-015-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа игре на срећу - преко средстава електронске комуникације - КЛ-16-02/01 усвојенa 28.12.2021 године

Контролна листа - класичне игре на срећу КЛ-17/01/1 усвојенa 28.12.2021 године

Пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу донето 28.07.2022. године

Упутство о измени и допуни Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу донето 28.07.2022. године

Пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

Упутство о измени и допуни упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

Листа индикатора код приређивача посебних игара на срећу у играчницама

Листа индикатора код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Смернице – посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације, ажуриране 30.04.2020. године.

Смернице - посебне игре на срећу у играчницама, ажуриране 30.04.2020. године.

Контролна листа игре на срећу - преко средстава електронске комуникације - КЛ-009-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу у роби и услугама - КЛ-008-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу на аутоматима - КЛ-007-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - игре на срећу - клађење - КЛ-006-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - играчнице - КЛ-005-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-004-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-003-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-002-01/01 усвојена 17.12.2019 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-001-01/01 усвојена 17.12.2019 године

Годишњи план инспекцијског надзора - 2021 година

Упутство за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

Годишњи план инспекцијског надзора - 2021 година

Decision on the dynamics of granting licences for organising special games of chance in casinos (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 146/20) The basic text comes into force from 12/12/2020, the application of this decision also comes into force from 12/12/2020.


                      OTHER DOCUMENTS