BUDGET

 

Извод из Закона о буџету за 2023. годину.

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години 01.01-31.12.2022

Завршни рачун Управе за игре на срећу за 2022. годину.

Извршење буџета Управе за игре на срећу за период јануар - септембар 2022. године

Извршење буџета Управе за игре на срећу за период јануар - децембар 2021. године


                      BUDGET