BUDGET


Извршење буџета Управе за игре на срећу за период јануар - децембар 2020. године

Буџет Управе за игре на срећу промењен на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину

Извршење буџета Управе за игре на срећу за период јануар - септембар 2020. године

Извршење буџета за период јануар - јун 2020. године

Извршење буџета за период јануар - март 2020. године

Завршни рачун за 2019. годину: Образац 5 – Извршење будзета за 2019. годину (март – децембар 2019. године) и Биланс стања на дан 31.12.2019. године.

Измењен финансијски план - Четврта измена

Измењен финансијски план - Трећа измена

Измењен финансијски план - Друга измена

Измењен финансијски план - Прва измена


                      BUDGET