EMPLOYMENT

 
Након окончања јавног конкурса у Министарству финансија - Управа за игре на срећу, објављујемо листе кандидата кој су испунили услове за избор са именима и презименима лица која су изабрана у изборном поступку.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Јавни конкурс за радно место помоћник директора у Министарству Финансија - Управа за игре на срећу

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање положаја – директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија.


                      EMPLOYMENT