Vacancies for operational positions

Актуелни конкурси:


Министарство финансија-Управа за игре на срећу дана 24.01.2024. године оглашава јавни конкурс за попуњавање слободних радних места. Дана 01.02.2024. године истиче рок за пријаву на јавни конкурс

Образац пријаве р.м. брoj.1. самостални инспектор за теренски надзор

Образац пријаве р.м. брoj.2. самостални инспектор за канцеларијски надзор

Образац пријаве р.м. брoj.3 млађи инспектор за теренски надзор-приправник


                      Vacancies for operational positions