INFORMATION BOOKLET

 
Информатор о раду Министарства финансија - Управа за игре на срећу, ажуриран 31.12.2020. - објављен 01.03.2021. Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10).


                      INFORMATION BOOKLET