PUBLIC PROCUREMENT

 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2023 – Набавка услуге одржавања и поправке (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) само за опрему која је била предмет одржавања у централизованој јавној набавци у 2022. години или је набављена у 2022. години, Партија 4 – Одржавање рачунарске опреме тип IBM, Lenovo разно и Storage од 03.07.2024. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2023 – Набавка услуге одржавања и поправке (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) само за опрему која је била предмет одржавања у централизованој јавној набавци у 2022. години или је набављена у 2022. години, Партија 6 – Одржавање штампача тип Lexmark од 03.07.2024. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2023 – Набавка услуге одржавања и поправке (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) само за опрему која је била предмет одржавања у централизованој јавној набавци у 2022. години или је набављена у 2022. години, Партија 8 – Одржавање штампача тип Canon од 03.07.2024. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2023 – Набавка горива и мазива, Партија 1 – Минимум евро премиум БМБ 98, евро премиум БМБ 95, евро дизел и Течни нафтни гас - ТНГ од 24.05.2024. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2023 – Набавка канцеларијског материјала, Партија 2 – Налепнице за франкир машине, карике за новац, остали канцеларијси материјал, материјал за архивирање и паковање, коверте и регистратори и материјал за плотере од 26.04.2024. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 13/2023 – Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000), Партија 6 – Уређаји за штампање ТИП 3 од 14.02.2024. године.

Прва верзија Плана јавних набавки за 2024. годину од 11.01.2024. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 14/2022 – Набавка канцеларијског намештаја, Партија 1 – Канцеларијски намештај са испоруком у Београду од 29.12.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 10/2023 – Рачунарска опрема хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000,00 динара), Партија 4 – Уређаји за штампање ТИП 1 од 12.12.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2022 – Набавка електронских комуникационих услуга – мобилне телефоније од 02.11.2023. године.

Пета верзија Плана набавки за 2023. годину од 02.11.2023. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 2/2022 – Набавка о пружању услуга осигурања запослених од 01.11.2023. године.

Четврта верзија Плана набавки за 2023. годину од 21.09.2023. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 10/2023 – Рачунарска опрема хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000,00 динара), Партија 1 – Deskop рачунари са монитором од 13.09.2023. године.

Трећа верзија Плана набавки за 2023. годину од 07.09.2023. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2023 – Набавка канцеларијског материјала, Партија 3 – Набавка оловака, фломастера, маркера, гумица, резача, коректора, ЦД-ова, УСБ меморија, тасатура, мишева, сецкалица за папир и батерија од 31.07.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2023 – Набавка канцеларијског материјала, Партија 2 – Налепнице за франкир машине, карике за новац, остали канцеларијси материјал, материјал за архивирање и паковање, коверте и регистратори и материјал за плотере од 31.07.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2023 – Набавка канцеларијског материјала, Партија 4 – Набавка хефт машина, кламерица, спајалица, лепка, свезака, блокова, стикера, роковника, мапа, спирала, и фолија за коричење од 31.07.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2023 – Набавка канцеларијског материјала, Партија 1 – Папир за фотокопирање, материјал за штампарију и књиговезницу и фасцикле од 15.06.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 12/2022 – Набавка рачунарског материјала, Партија 4 -Оригинал и репроизведени тонери за Kyocera уређаје од 07.06.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 13/2021 – Набавка горива, од 24.05.2023. године.

Друга верзија Плана набавки за 2023. Годину од 10.03.2023. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка материјала за архивирање и паковање, Партија 5, од 28.02.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 12/2022 - Набавка рачунарског материјала - тонера, Партија 8, од 27.02.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 12/2022 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2021. години) Партија 1 – Оригинал и репроизведени тонери за Canon уређаје, од 23.02.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка папира за фотокопирање А4 и А3 80гр/м, Партија 1, од 01.02.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2022 - Набавка одржавања штампача типа HP, Партија 5, од 27.01.2023. године.

Прва верзија Плана набавки за 2023. Годину од 24.01.2023. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2022 - Набавка одржавања штампача типа Lexmark, Партија 6, од 18.01.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2022 - Набавка одржавање рачунарске опреме тип Lenovo и разно, Партија 4 од 09.01.2023. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 14/2022 - Набавка канцеларијског намештаја са испоруком у Београду, Партија 1 од 13.12.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 8/2022 – Набавка уређаја за штампање тип 6 (црно – бели мултифункционални уређај ласер А4) од 08.12.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 8/2022 - Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000,00 динара), Партија 25 – Набавка уређаја за скенирање докумената (брзи дуплекс скенер за документа А4) од 25.11.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 8/2022 - Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000,00 динара), Партија 2 – Notebook рачунари од 25.11.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 2/2022 – Набавка услуга осигурања запослених и других лица од 08.11.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 15/2022 – Набавка путем оперативног лизинга – закуп превозних средстава (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима), Партија 2 – Превозна средства по категоријама из спецификације, категорија 5 од 17.10.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2021 - Набавка рачунарског материјала, Партија 8 – Оригинал и репроизведени тонери за остале уређаје (Brother, Develop, Fujitsu, Oki, Olivetti....) од 03.10.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 4 – Фолије од 29.09.2022. године.

Четврта верзија плана набавки од 09.09.2022 године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 15– Остали канцеларијски материјал од 23.08.2022. године

Трећа верзија Плана јавних набавки од 24.6.2022. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 13/2021 – Набавка горива и мазива од 20.06.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2021 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2020. години), Партија 5 - Оригинал тонери за Lexmark уређаје, од 12.05.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2021 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2020. години), Партија 3 - Оригинал тонери за HP уређаје, од 11.05.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 – Набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара, Партија 4 – Радне станице Тип 4, од 12.4.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну нававку из ЦЈН број 1/2021 - Набавка рачунарског материјала - тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2020. години), Партија 8 - Оригинал и репроизведени тонери за остале уређаје (Brother, Develop, Fujitsu, Oki, Olivetti...) од 30.03.2022. године.

Друга верзија Плана јавних набавки од 5.3.2022. године

План набавки за 2022. годину од 25.01.2022. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 7 – Одржавање штампача тип HP од 20.1.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 5 – Одржавање рачунарске опреме тип Леново од 20.1.2022. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 19 – Одржавање комуникационе опреме ЦИСЦО од 27.12.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 8 – Одржавање штампача тип Лексмарк од 28.12.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 – Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години), Партија 6 – Одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО од 10.11.2021 године

Измена плана набавки од 03.11.2021 - 7

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2020 – Услуге осигурања запослених и других лица, Партија 2 – Хирушке интервенције и теже болести од 03.11.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2020 – Услуге осигурања запослених и других лица, Партија 1 – Смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада од 03.11.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2020 - Набавка услуге мобилне телефоније од 28.10.2021. године

Претходно информативно обавештење - датум слања огласа на објављивање је 12.10.2021. године

Измена плана набавки од 12.10.2021 - 6

Измена плана набавки од 9.10.2021. - 5

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 22 – Уређаји за штампање Тип 5 (црно –бели мултифункционални уређај ласер А4) од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 14 – Преносни лаптоп урђаји Тип 4 од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 4 – Радне станице Тип 4 од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 18 – Уређаји за штампање Тип 1 (црно-бели штампач ласер А4)од 08.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 13 - Хефт машине, кламерице, спајалице, лепак и селотејп од 16.08.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 7 - ЦД, УСБ меморије и мишеви од 13.08.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 10 Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе од 13.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 15– Остали канцеларијски материјал од 11.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 5 – Материјал за архивирање и паковање од 11.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 4 – фасцикле од 05.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 6 од 29.7.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2021 - Набавка рачунарског материала - тонери, Партија 1 од 28.7.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2020 - Набавка рачунарског материjала - тонери, Партија 3 од 22.07.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број O/2/У/2021 од 08.07.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЦЈН 11/2021 од 01.07.2021 године

Централизована јавна набавка, Набавка услуга мобилне телефоније, ЦЈН 4/2020 од 18.3.2021. године

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, Партија 5, ЦЈН 1/2020 од 02.03.2021 године

Измена плана набавки од 25.2.2021. године. - 4

Измена плана набавки од 29.1.2021. године. - 3

Измена плана набавки од 13.1.2021. године. - 2

Извештај о извршеним набавкама УИС за четврти квартал 2020. године од 12.01.2021.

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за ХП уређаје, Партија 3, ЦЈН 1/2020 од 06.01.2021 године


                      PUBLIC PROCUREMENT