INSTRUCTIONS

 
Пречишћен текст Упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу донето 07.10.2022. године

Упутство о измени и допуни упутства за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу донето 07.10.2022. године

Упутство за регистрацију на Порталу еУправа

Упутство за интеграцију информационо-комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

image