САОПШТЕЊЕ

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила дана 23.12.2019.године, објављен у Службеном гласнику РС, број 91/19 од 24.12.2019. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 1. јануара 2020. године. Приређивачи су у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Управи за игре на срећу доставе доказе прописане чланом 3. и чл. 7-9. овог закона (чл. 41, 72, 87. и 101. Закона о играма на срећу).

                      САОПШТЕЊЕ