BUDŽET

 

Izvod iz Zakona o budžetu za 2023. godinu.

Planirani, odobreni i ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini 01.01-31.12.2022

Završni račun Uprave za igre na sreću za 2022. godinu.

Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - septembar 2022. godine

Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - decembar 2021. godine


                      BUDŽET