KONKURSI ZA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA

Aktuelni konkursi:


Ministarstvo finansija-Uprava za igre na sreću dana 24.01.2024. godine oglašava javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta. Dana 01.02.2024. godine ističe rok za prijavu na javni konkurs

Obrazac prijave r.m. broj.1. samostalni inspektor za terenski nadzor

Obrazac prijave r.m. broj.2. samostalni inspektor za kancelarijski nadzor

Obrazac prijave r.m. broj.3 mlađi inspektor za terenski nadzor-pripravnik


                      KONKURSI ZA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA