BUDŽET


Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - decembar 2020. godine

Budžet Uprave za igre na sreću promenjen na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - septembar 2020. godine

Izvršenje budžeta za period januar - jun 2020. godine

Izvršenje budžeta za period januar - mart 2020. godine

Završni račun za 2019. godinu: Obrazac 5 – Izvršenje budzeta za 2019. godinu (mart – decembar 2019. godine) i Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine.

Izmenjen finansijski plan - Četvrta izmena

Izmenjen finansijski plan - Treća izmena

Izmenjen finansijski plan - Druga izmena

Izmenjen finansijski plan - Prva izmena


                      BUDŽET