ZAPOŠLJAVANJE

Arhivirani konkursi:


Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Ministarstvo finansija – Uprava za igre na sreću dana 08.02.2023.godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta. Saglasno odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, datum isteka roka za prijavljivanje je 17.02.2023. godine

Obrazac prijave r.m. br.1. samostalni inspektor za terenski nadzor

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Ministarstvo finansija – Uprava za igre na sreću dana 07.12.2022.godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta. Datum isteka roka za prijavljivanje je 15.12.2022.godine.

Obrazac prijave r.m. br. 1. za analizu rizika

Obrazac prijave r.m. br. 2. za finansijsko-materijalne poslove

Obrazac prijave r.m. br. 3. za normativne poslove

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Ministarstvo finansija – Uprava za igre na sreću dana 07.09.2022.godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta. Datum isteka roka za prijavljivanje je 15.09.2022.godine.

Obrazac prijave r.m. br. 1. za odobravanje priređivanja

Obrazac prijave r.m. br. 2. za poslove odobrenja

Obrazac prijave r.m. br. 3. samostalni inspektor za terenski nadzor

Obrazac prijave r.m. br. 4. za analizu rizika

Obrazac prijave r.m. br. 5. za normativne poslove

Nakon okončanja javnog konkursa u Ministarstvu finansija - Uprava za igre na sreću, objavljujemo liste kandidata koji su ispunili uslove za izbor sa imenima i prezimenima koja su izabrana u izbornom postupku.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Dana 27.10.2021. godine Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta. Datum isteka roka za prijavljivanje je 04.11.2021. godine.

Nakon okončanja javnog konkursa u Ministarstvu finansija - Uprava za igre na sreću, objavljujemo liste kandidata koj su ispunili uslove za izbor sa imenima i prezimenima lica koja su izabrana u izbornom postupku.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Javni konkurs za radno mesto pomoćnik direktora u Ministarstvu finansija - Uprava za igre na sreću

Oglašava se javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Oglašava se javni konkurs za popunjavanje položaja– direktor Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija.


                      ZAPOŠLJAVANJE