eRIS
Elektronski registar igara na sreću
Podaci o lokacijama
Pretraživanje baze priređivača igara na sreću

Podaci ažurni zaključno sa 31/05/2023 godine.
PIB

PIB priređivača

Naziv

Naziv priređivača

Opština

Izabrana opština

Mesto

Izaberite mesto

Adresa

Izaberite adresu