UREDBE

 
Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka ("Službeni glasnik RS", br.149/20) – Osnovni tekst na snazi od 19/12/2020, u primeni od 19/12/2020

Uredbu o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ("Službeni glasnik RS", br.149/20) – Osnovni tekst na snazi od 19/12/2020, u primeni od 19/12/2020

Uredbu o prestanku važenja uredbe o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica ("Službeni glasnik RS", br.146/20) – Osnovni tekst na snazi od 12/12/2020, u primeni od 12/12/2020


                      UREDBE