JAVNE NABAVKE

 

Direktiva o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama od 04.01.2021. godine

Plan nabavki za 2021 godinu od 05.01.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 – Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini), Partija 6 – Održavanje računarske opreme tip RAZNO od 10.11.2021 godine

Centralizovana javna nabavka, Nabavka original tonera za ostale uređaje (Brother, DELL, Nashuatec, Toshiba..), Partija 8, CJN 1/2020 od 31.12.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Usluge održavanja štampača tip HP, Partija 7, CJN 7/2020 od 17.12.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Održavanje računarske opreme tip Lenovo, Partija 5, CJN 7/2020 od 17.12.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Usluge održavanja štampača tip Lexmark, Partija 8, CJN 7/2020 od 17.12.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 17.11.2020 godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti broj 6/2020 od 24.11.2020 godine

Centralizovana javna nabavka, Održavanje komunikacione opreme CISCO, Partija 19, CJN 7/2020 od 16.12.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Usluge osiguranja –Smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada, Partija 1, CJN 11/2020 od 5.11.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Usluge osiguranja –Hiruške intervencije i teže bolesti, Partija 2, CJN 11/2020 od 5.11.2020. godine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 05.11.2020 godine

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj JNMV 6/2020 od 05.11.2020 godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 1.1.7-2020 od 30.10.2020 godine

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6-020 od 29.10.2020 godine

Konkursna dokumentacija za JNMV 6-2020 od 29.10.2020 godine

Odluka o dodeli ugovora za Javnu Nabavku JNOP 1.1.7/2020 - Nabavka softvera od 21.09.2020 godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 1.1.7/2020 od 21.09.2020 godine

Konkursna dokumentacija JNOP 1.1.7/2020 od 21.09.2020 godine

Centralizovana javna nabavka, nabavka original tonera za Leksmark uređaje, CJN 1/2020 od 16.09.2020 godine

Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za drugi kvartal 2020. godine

Odluka o dodeli ugovora za JNOP2/2020 - Nabavka 5(pet) licenci

Duga izmena plana nabavki za 2020. godinu

Odluka o dodeli ugovora nakon žrebanja za Javnu Nabavku JNMV 02/2020

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za Javnu Nabavku JNOP 02/2020 - Nabavka 5 licenci

Konkursna dokumentacija JNOP 2020 30.06 - WORD

IZMENA KONK DOKUMENTACIJE JNOP 2 2020 30.06

Konkursna dokumentacija JNOP 2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za JNMV-putovanja

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-usluga

Centralizovana javna nabavka, Uređaji za štampanje Tip 3 (mrežni kolor štampač laser A4), Partija 18, CJN 2/2020 od 19.6.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Radne stanice Tip 5, Partija 4, CJN 2/2020 od 19.6.2020. godine

Centralizovana javna nabavka, Prenosni laptop uređaji tip 5, Partija 11, CJN 2/2020 od 19.6.2020. godine

Prva izmena plana nabavki za 2020. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1.1.1/2020 - "Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača"

Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za prvi kvartal 2020. godine

Odluka o dodeli Ugovora u postupku Javne Nabavke br. 1.1.1/2020 - "Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača"

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNOP 1.1.1/2020

Ispravka tehničke greške u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku broj JN 1.1.1/2020 – „ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača“ koja se odnosi na Uređaj za zaštitu informaciono – komunikacione mreže – security gateway

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.1.1./2020

Ispravka tehničke greške u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku u otvorenom postupku – Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača, JN 1.1.1/2020 koja se odnosi na Model ugovora

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke dobara – “ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača” JN 1.1.1/2020

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara – “ Novi informacioni sistem Uprave za igre na sreću i kontrolu priređivača” JN 1.1.1/2020

Plan nabavki za 2020. godinu

Odluka o donošenju plana nabavki za 2020. godinu

Četvrta izmena internog plana nabavki za 2019. godinu

Odluka o četvrtoj izmeni internog plana nabavki za 2019.godinu

Odluka o dodeli ugovora u postupku JNMV br.1.1.3/2019

Izveštaj o javnim nabavkama za III kvartal 2019. godine

Izveštaj o javnim nabavkama za II kvartal 2019. godine

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.3/2019 Partija 2

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.3/2019 Partija 1

Konkursna dokumentacija JNMV 1.1.3/2019 - Nabavka 20 licenci

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.1.3/2019 - Nabavka 20 licenci

Druga izmena plana nabavki za 2019. godinu

Odluka o drugoj izmeni plana nabavki za 2019. godinu

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 1.2.3/2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme 30.10.2019 Ponovljeni postupak

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme 30.10.2019 Ponovljeni postupak

Odluka o obustavljanju postupka JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019 - Održavanje računarske opreme

Odluka o prvoj izmeni plana nabavki za 2019.godinu

Prva izmena plana nabavki 12.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.1.1.1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.1.1.2/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.1.2.1/2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke br.1.1.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, JNMV 1.1.1/2019 – Nabavka automobila.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.1/2019 – Nabavka automobila.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.2 2019

Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke br.1.1.2. 2019

Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.2./2019

Pojašnjenje br2 u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1.1.2 2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude i izmene konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 1.1.2 2019

Direktiva o nacinu obavljanja poslova javnih nabavke Uprave za igre na sreću.

Izmena konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.2/2019 – Nabavka računarske opreme.

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednostibroj JNMV 1.2.2/2019 - „Nabavka usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.”

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga -Usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga -Usluge posredovanja pri kupovini aviokarata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke br.1.2.1/2019

III Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

II Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1.2.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga br. ЈN 1.2.1/2019

Konkursna dokumentacija за JN 1.2.1/2019.

Usvojen plan javnih nabavki za 2019. godinu


                      JAVNE NABAVKE