Обавештење Управе за игре на срећу
29-12-2023

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да се од среде 03.01.2024 године захтеви приређивача и други поднесци подносе преко писарнице на адреси Београд, улица Балканска бр. 53, где се налазе и пословне просторије Управе за игре на срећу.

image
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
28-11-2023

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да ће се од петка 01.12.2023. године пословне просторије Управе налазити на новој адреси у Београду, улица Балканска број 53.


Захтеви приређивача и други поднесци се подносе, за сада, преко писарнице на досадашњој адреси Београд, улица Омладинских бригада број 1 (СИВ 3).


О свим будућим изменама, Управа за игре на срећу издаће благовремено обавештење.Управа за игре на срећу Републике Србије

image

SAOPŠTENJA

image
Обавештење Управе за игре на срећу

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да се од среде 03.01.2024 године захтеви приређивача и други поднесци подносе преко писарнице на адреси Београд, улица Балканска бр. 53, где се налазе и пословне просторије Управе за игре на срећу.

image
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ

Управа за игре на срећу Републике Србије обавештава приређиваче игара на срећу, државне институције и јавност да ће се од петка 01.12.2023. године пословне просторије Управе налазити на новој адреси у Београду, улица Балканска број 53.


Захтеви приређивача и други поднесци се подносе, за сада, преко писарнице на досадашњој адреси Београд, улица Омладинских бригада број 1 (СИВ 3).


О свим будућим изменама, Управа за игре на срећу издаће благовремено обавештење.
Управа за игре на срећу Републике Србије

image
Liste indikatora
Dana 29.06.2022. godine donete su nove Liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoji osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i Liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoji osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću u igračnicama, koje su izrađene u skladu sa rezultatima Nacionalne procene rizika i deo su aktivnosti Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2022-2024) za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije broj: 424-01-00225/2022-03
Nove smernice
Dana 31.03.2022. godine donete su nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije broj: 424-01-159/2022-01