ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Saglasno odredbama čl. 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“, br. 87/2018), Uprava za igre na sreću donela je rešenje o imenovanju Jelene Božović kao lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su sledeći: Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, email: lzzpol@uis.gov.rs , broj telefona: +381 11 311-72-93.

Rešenje o imenovanju Jelene Božović kao lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti


                      ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI